T1130040AC

PEINAZO DOBLE 1 25.1MM PINTADO


T1130044AC

PEINAZO DOBLE 1 1/2 38.1 MM PINTADO


T1130039AC

PEINAZO DOBLE 2 50.8 MM PINTADO


T1130028AC

PEINAZO DOBLE 3 76.2 MM PINTADO


T1130022AC

PEINAZO PINTADO 1 25.4 MM


T1130023AC

PEINAZO PINTADO 1 1/2 38.1 MM


T1130024AC

PEINAZO PINTADO 2 50.8 MM


T1130025AC

PEINAZO PINTADO 2 1/2 63.5 MM


T1130026AC

PEINAZO PINTADO 3 76.2 MM


T1130027AC

PEINAZO PINTADO 4 101.6 MM